ვაკე პარკ პლაზა

სახლი, სადაც შენი ეზო ვაკის პარკშია! საუკეთესო დიზაინის, მასალებისა და ლოკაციის ერთობლიობა გვაძლევს საშუალებას გავხადოთ თქვენი საცხოვრებელი განსაკუთრებული. პროექტი სრულდება ერთ წელიწადში.